fatma wahyuna Nama : FATMA WAHYUNA, A.Md.
NIP : 19800209 200212 2 003
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
  Nama : -
NIP : -
Jabatan : -
Pangkat / Gol.Ruang : -
Riwayat Penempatan :    
     
     
  Nama : -
NIP : -
Jabatan : -
Pangkat / Gol.Ruang : -
Riwayat Penempatan :    
     
     
 REZA ARDAFI Nama :  REZA ARDHAFI, S.H., M.H.
NIP :  19850201 200912 1 003
Jabatan :  Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
  Nama :  -
NIP :  -
Jabatan :  -
Pangkat / Gol.Ruang :  -
Riwayat Penempatan :    
     
     
  Nama :  -
NIP :  -
Jabatan :  -
Pangkat / Gol.Ruang :  -
Riwayat Penempatan :    
     
     
 NERLY EKA UTAMI Nama :  NERLY EKA UTAMI,S.H.
NIP :  19871212 200604 2 006
Jabatan :  Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
 DESKI ANDRIANSYAH Nama :  DESKI ANDRIANSYAH, S.H.
NIP :  19870702 200604 1 002
Jabatan :   Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
 SUMANJAYA S.H Nama :  SUMANJAYA, S.H.
NIP :  19860117 200904 1 002
Jabatan :  Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
 REZKY DEVILIA Nama :  REZKY DEVILIA, S.H.,M.H.
NIP :  19861213 200904 2 006
Jabatan :  Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
 MARISA Nama :  MARISA DESTRIANA INDAH, S.H.
NIP :  19841230 200904 2 008
Jabatan :  Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :    
     
     
 USPA DEMARATI S.H Nama :  USPA DEMARATI, S.H.
NIP :  19850804 200912 2 002
Jabatan :  Panitera Pengganti
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda Tingkat I (III/b)
Riwayat Penempatan :