RITA KUMALA DEWI Nama :  RITA KUMALA DEWI, S.H.
NIP : 19820701 201101 2 009
Jabatan :  STAF UMUM DAN KEUANGAN
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata / (III/c)
Riwayat Penempatan :    1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2011)
     
     
     
 MAYA FATMA PRATIWI Nama :  MAYA FATMA PRATIWI, S.H.
NIP :  19860627 201101 2 009
Jabatan :  STAF KEPEGAWAIAN
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata / (III/c)
Riwayat Penempatan :    1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2011)
     
     
     
 Dessy Yulianda  Nama :  DESSY YULIANDA, S.H.
NIP :  19850727 201903 2 004
Jabatan :  STAF HUKUM
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda / (III/a) 
Riwayat Penempatan :    1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2019)
     
     
     
 BELDA MIFTAULI SIMANJUNTAK Nama :  BELDA MIFTAULI SIMANJUNTAK, A.Md.
NIP :  19961230 201903 2 007
Jabatan :  STAF UMUM DAN KEUANGAN
Pangkat / Gol.Ruang :  Pengatur / (II/c) 
Riwayat Penempatan :    1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2019)
     
     
     
   Nama :  GALIH AL FARISI, A.Md.
NIP :  19890531 202012 1 006
Jabatan :  STAF PERDATA
Pangkat / Gol.Ruang :  Pengatur / (II/c) 
Riwayat Penempatan :    1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2020)
     
     
     
   Nama :  REINHARD SIAHAAN, S.H.
NIP :  19970521 202012 1 006
Jabatan :  STAF PIDANA
Pangkat / Gol.Ruang :  Penata Muda / (III/a)
Riwayat Penempatan :    1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2020)